اندومتریال ابلیشن عملی است که در آن پوشش لایۀ داخلی رحم (اندومتر) از بین می‌رود. هدف از این عمل، کاهش یا حذف خونریزی قاعدگی است. عمل اندومتریال ابلیشن برای هر فردی مناسب نیست و افرادی با شرایط رحمی خاص ممکن است به این عمل پاسخ مناسب ندهند. همچنین این عمل نباید برای افرادی که مبتلا به سرطان رحم هستند و یا افرادی که می‌خواهند در آینده بچه‌دار شوند، انجام گیرد.
اندومتریال ابلیشن با روش thermachoice عملی است که هم در مطب پزشک و هم به صورت یک عمل سرپایی قابل انجام است. پیش از انجام عمل در مطب پزشک، برای کاهش اضطراب و ناراحتی بیمار، به او داروی آرام‌بخش داده می‌شود.
دستگاه thermachoice شامل یک سیستم بالون است که یک المان حرارتی درون آن قرار داده شده است. بالون در حالت خالی با یک محلول آب‌شکر پُر شده تا به فشار مناسب برسد و دستگاه درون بالون، مایع را تا یک درجه حرارت از پیش ‌تعیین‌شده گرم می‌کند. بالون به شکل حفرۀ رحم در می‌آید و به این ترنیب دستیابی مناسب به همه سطوح داخلی رحم را ممکن می‌سازد. کل عمل اندومتریال ابلیشن به روش thermachoice حدود ۲۰ دقیقه طول می‌کشد که شامل فرآیند بی‌حسی اطراف گردنۀ رحم، هیسترسکوپی و انجام عمل سوزاندن لایۀ درونی رحم با بالون می‌شود.