آیا تعیین جنسیت خطری برای سلامتی نوزاد ایجاد می کند؟


مطالعات زیادی در زمینه بی خطر یا خطرناک بودن تعیین جنسیت برای سلامتی نوزاد صورت گرفته است. این مطالعات به طور جداگانه روی اسپرم های تازه، اسپرم های فریز شده و اسپرم های شست و شو شده انجام گرفته است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد تعیین جنسیت امکان ابتلا به نواقص مادرزادی فرزند را (در مقایسه با بارداری طبیعی) افزایش نمی دهند.
لازم به یادآوری است که روش PGD یا Preimplantation Genetic Diagnosis ، با موفقیت صد در صد در تعیین جنسیت همراه است؛ به همین خاطر روش PGD به عنوان بهترین راه حل برای خانواده هایی که بیش از دو فرزند با جنسیت یکسان دارند، مطرح است.
IVF و خطر نواقص مادرزادی نوزاد
علاوه بر روش تعیین جنسیت، مطالعات روی خطر احتمالی روش IVF (لقاح آزمایشگاهی) در ایجاد نواقص مادرزادی انجام شده است. این مطالعات نشان داد لقاح تخمک و اسپرم در محیط آزمایشگاهی (آنچه در IVF رخ می دهد)، خطر بیماری فرزند را در مقایسه با بارداری طبیعی افزایش نمی دهد.
منابع
http://jezebel.com/5908111/is-it-ivf-or-infertility-itself-thats-causing-birth-defects
http://www.fertility-docs.com/programs-and-services/gender-selection/?utm_expid=859852-18.RFcvGB1kSsmKdc-zqDcdqA.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.fertility-docs.com%2Fprograms-and-services%2Fpgd-screening%2Fgenetic-diagnosis-of-embryos-for-diseases-using-pgd.php

نظر دهیداطلاعات تماس

تهران، گیشا (کوی نصر)، خیابان علیایی غربی، پلاک ۵۲، طبقه سوم، واحد جنوبی - یکشنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۶

۶ - ۸۸۲۴۸۴۸۵ (۹۸۲۱+)

۰۹۳۹۴۱۶۲۷۸۸

از زبان بیماران

© 2017-2019 Dr.Saffarzadeh. Provided By Sisarv.