تجربيات کلينيکي

 • انجام اولين عمل اندومتريال ابليشن با بالون ترميک (Thermachoice) در ايران، بيمارستان عرفان
 • فعاليت در بيمارستان‌هاي آموزشي فرانسه از جمله Tenon و Necker Enfant Malades، به مدت 6 سال
  • IVF بيمارستان Tenon زير نظر پروفسور Uzan
  • فعاليت در بيمارستان Necker زير نظر پروفسور Fredrick Kuttenn
  • فعاليت به عنوان استاديار در بيمارستان Cholet زير نظر دکتر Aireau، به مدت 4 سال
  • فعاليت در بيمارستان Longjumeau زير نظر پروفسور Bronstein
  • فعاليت در بيمارستان Blois زير نظر دکتر Chantraut
 • جراحي زنان شامل سزارين، زايمان بدون درد، خارج نمودن رحم (هيسترکتومي) واژينال و ابدومينال، هيسترکتومي به کمک لاپاروسکوپي و درمان افتادگي رحم با A/P Repair، به مدت 20 سال
 • انجام کليه جراحي‌هاي زنان بدون باز کردن شکم توسط هيستروسکوپي (در درمان نازايي، جراحي پوليپ و فيبروم زير مخاطي، از بين بردن لايه داخلي رحم جهت کنترل خونريزي‌هاي شديد دوران قاعدگي، از بين بردن سپتوم و ديواره بين رحم و از بين بردن چسبندگي‌هاي داخل رحمي)، به مدت 15 سال
 • انجام جراحي‌هاي لاپاروسکوپي‌ (بستن لوله رحم، جراحي کيست تخمدان، خارج کردن رحم بدون باز کردن شکم و درمان‌هاي پيشرفته ناباروري همچون IVF‌ و MicroZift)، به مدت 15 سال
 • انجام آمنيوسنتز (نمونه‌گيري از آب دور جنين) در سنين بالاي 35 سال و يا به دليل مشکوک بودن به اختلالات کروموزومي، به مدت 15 سال
 • مشاوره جهت کنترل دوران بارداري و حاملگي‌هاي پُر خطر بر اساس آخرين پروتکل‌هاي اروپايي، به مدت 15 سال
 • رمان خونريزي‌هاي شديد ماهانه با بکارگيري روش‌هاي نوين (اندومتريال ابليشن)، ‌به مدت 15 سال