اسپرموگرام

بدون نظر
۲۰ مهر

اسپرم‌ها هم تنبلی می کنند

ناباروری در مردان - قسمت دوم همانطور که در بخش‌های قبلی توضیح داده شد، ناباروری مشکلی است که امکان دارد هریک از طرفین و یا هر دو طرف دلیل آن باشند. اقدام هم‌زمان هر دو...

بدون نظر
۱۳ مهر

برخی مشکلات مردانه هستند

ناباروری در مردان ناباروری مشکلی است که ممکن است ازطرف زن، مرد و یا هر دو باشد. از آنجایی که در یک سوم از ناباروری‫ها علت ناباروری مشکلات مربوط به مرد است، بنابراین بهتر است...