Big Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

Big Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

Big Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

Big Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

Big Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed cursus sapien, vitae fringilla sem. Duis convallis vel nunc at laoreet.

Saffarzadeh-logo-W - Copy

Hekim Saffarzadeh

Bizimlə əlaqə mǝlumati

Hekim Saffarzadeh İran Tibb Elmləri Universitetisinden qadınlar vǝ hamilǝlik vǝ Fransadan Laparoskopik vǝ Fellowship hamilǝlik mümkünsüzlüyü haqqında tǝxǝssus almişdir. Hekim Saffarzadeh 6 il müddǝtlǝ Fransanin bir kaç təhsili xəstəxanalarında mütǝxǝssis hekimler rəhbərliyi altında işləyib.

Xəstələrin söhbəti

Bizimlə əlaqə mǝlumati

Tehran, Gisha (Nasr xiyabanı), Oliyayi qǝrb xiyabanı, № 52, üçüncü mərtəbə, Cənubi vahidi

(+9821) 88248485 - 6

  • aparat

© 2017-2019 Dr.Saffarzadeh. Provided By Sisarv.