Tehran, Gisha (Nasr xiyabanı), Oliyayi qǝrb xiyabanı, ulduz Nasr iş mərkəzin qarşısında, № 52, üçüncü mərtəbə, Cənubi vahidi


Klinik telefonu :(+9821) 88248485-6
E-poçt : info@saffarzadeh.com