white 2
icon-flower-circle

Hekim Saffarzadeh

qadınlar cǝrrahiyyǝ ve hamilǝlik, hamilǝlik mümkünsülüyü müalicǝsi vǝ hamiləlik müddǝti nəzarət 15 ildǝn daha çox bir təcrübə vǝ bilmǝ sahibdir

about-1-1

Fransada təlim xəstəxanalarda iş təcrübəsi

Hekim Saffarzadeh 6 il müddǝt ilǝ Fransanin bǝzi tǝlim xǝstǝzanalarin bezi bölmǝlǝrindǝ işlǝyib.

İranda yapılan ilk endometrial Ablyshn cǝrrahiyyǝ

Hekim Saffarzadeh İranda Thermachoice üsulu ilǝ ilk endometrial ablyshn cǝrrahiyyǝsini Erfan xəstəxanasında yaptı.

Qadınlar cǝrrahiyyǝ, hamilǝlik vǝ hamilǝlik mümkünsüzlüyünda mütəxəssisi

Hekim Saffarzadeh Laparoskopi və Histeroskopi ilǝ yapılan qadınların müxtǝlif cǝrrahiyyǝlǝrindǝ vǝ hamilǝlik mümkünsüzlüyün müalicǝsindǝ mütǝxǝssis edir.

Məsləhətlǝşmǝ və müxtəlif jurnallarda məqalələr təmini

Hemim Saffarzadeh qadınlar vǝ hamilǝlik haqqında mǝslǝhǝtçi vǝ müəllif olarak daxili olan bir çox jurnallarda işlǝyir.

Vaginal quruluq, vaginal ağartma, vaginal cavanlaşma və lazer Labyaplasty Mona Liza müalicəsi

icon-flower-circle

xidmətlər

speciallist in performing the whole OB/GYN surgeries using laparroscopy and hysteroscopy

Monalisa Touch

vaginal cavanlaşma üçün hormon replasmanı olmayan qeyri-cərrahi müalicədir. Mona Lazer metodunda hormonal dəyişikliklər nəticəsində yaranan genital menopoz sindromunun ümumi əlamətlərini müalicə etmək üçün

Laser Labiaplasty

Laser Labiaplasty and its applications Laser Labiaplasty aims to enhance and restore in a cosmetic as well as a functional fashion, both smaller interior as well as larger exterior vaginal...

Hamiləlik Hazırlıq Kursları

Hamilǝlik 40 hǝftǝlik bir müddǝtdir. Bu şǝkilde, gözləyən analar hamilǝlik müddǝti, doğum və baxım üçün telim vǝ hazırlıq yapmaya vaxti var. Hamilǝ olan qadınların bacarıqlarını artmak üçün ən yaxşı yol...

Laparoskopik

Laparoskopik ǝn az invaziv ilǝ yapılan bir cǝrrahiyyǝ üsuludur. Laparoskopik ilǝ yapılan cǝrrahiyyǝlǝrdǝ dar, uzun və laparoskopik adlı bir işıq mənbəyi ilə təchiz edilmiş bir boru istifadǝ edilǝr. Bu cihaz,...